Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Сторінка категорії

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.(зміна №1-ІБ №2-2009, зміна № 4-ІБ № 7-2011, зміна № 5-ІБ № 1-2014, поправка ІБ №2-2014)

ДБН А.1.1-1-2009 Зміна № 1

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення (БУ № 3-2017 р., спецпроект)

ДБН А.1.1-94:2010

Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за єврокодами . Основні положення
зі зміною №1

ДБН А 2.1-1-2008

Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН А.2.2-3:2014

Склад та зміст проектної документації на будівництво зі Зміною №1

ДБН А.2.2-14:2016

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

ДБН А.3.1-5:2016

Організація будівельного виробництва.

ДБН А.3.1-9-2015

Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів

ДБН А.3.2-2-2009

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН Б.1-2-95

Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України
зі зміною №1

ДБН Б.1.1-5-2007

II-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації

ДБН Б.1.1-13 :2012

Склад та зміст проектної містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
зі зміною №1

ДБН Б.1.1-14 :2012

Склад та зміст детального плану території

ДБН Б.1.1-15 :2012

Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.1.1-16 :2013

Склад та зміст містобудівного кадастру

ДБН Б.2.2-1-2008

Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

ДБН Б.2.2-3-2012

Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

ДБН Б.2.2-5:2011

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій зі зміною № 1

ДБН Б.2.2-6:2013

Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень
зі зміною №1

ДБН Б.2.4-3-95

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН Б.2.4-4-97

Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

ДБН В.1.1-1-94

Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

ДБН В.1.1-7:2016

Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014

Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих ескплуатаційних впливів, від пожежі. Захист від геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих ескплуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-31-2013

Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-5:2007

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки.

ДБН В.1.2-14:2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ зі Зміною №1

ДБН В.1.3-2-2010

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві.

ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.

Зміна № 1 ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

Зміна № 2 ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-1-95

Будівлі і споруди для тваринництва

ДБН В.2.2-2-95

Теплиці і парники

ДБН В.2.2-3-97 зі Зміною №1, №2, №3

Будинки та споруди навчальних закладів .

ДБН В.2.2-4-97 зі Зміною №1, №3

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-5-97

Захисні споруди цивільної оборони
зі зміною №1

ДБН В.2.2-7-98

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин зі зміною № 1

ДБН В.2.2-8-98

Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна зі зміною № 1

ДБН В.2.2-9-2009

Громадські будинки та споруди. Основні положення зі зміною №1

ДБН В.2.2-10-2001

Заклади охорони здоров’я (зі зміною №1, №2)

ДБН В.2.2-11-2002

Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-12-2003

Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції

ДБН В.2.2-13-2003

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

Зміна № 1 ДБН В.2.2-13-2003

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005

Житлові будинки. Основні положення (зі зміною №2, №3)

ДБН В.2.2-16-2005

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
зі зміною №1

ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-18:2007

Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-20:2008

Готелі

ДБН В.2.2-23-2009

Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-24-2009

Проектування висотних житлових і громадських будинків ( зі зміною №1)

ДБН В.2.2-25-2009

Підприємства харчування. (заклади ресторанного господарства) зі зміною № 1

ДБН В.2.2-26-2010

Будинки і споруди. Суди

ДБН В.2.2-28:2010

Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015

Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 11. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів
зі зміною №1

ДБН В.2.3-7:2010

Споруди транспорту. Метрополітени
зі зміною №1

ДБН В.2.3-18-2007

Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
зі зміною №1,№2

ДБН В.2.3-19-2008

Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.3-26:2010

Споруди транспорту. Мости і труби сталеві конструкції. Правила проектування.

ДБН В.2.4-1-99

Меліоративні системи та споруди

ДБН В.2.4-2-2005

Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

ДБН В.2.4-3-2010

Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.4-4:2010

Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування.

ДБН В.2.4-5:2012

Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-16-99

Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж

ДБН В.2.5-24:2012

Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2006

Природне і штучне освітлення

Зміна № 1 ДБН В.2.5-28:2006 ДБН В.2.5-28-2006

Природне і штучне освітлення

Зміна № 2 ДБН В.2.5-28:2006

Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39-2008

Теплові мережі

ДБН В.2.5-41-2009

Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-56:2014

Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012

Внутрішній водопровод та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013

Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди

ДБН В.2.5-75:2013

Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-76:2014

Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

ДБН В.2.5-77:2014

Котельні зі Зміною №1

ДБН В.2.6-31:2016

Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДБН В.2.6-98:2009

Конструкції будинків і споруд Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-160:2010

Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.

ДБН В.2.6-162:2010

Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення.

ДБН В.2.6-165:2011

Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014

Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН В.3.2-2-2009

Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

ДБН В.1.1-45:2017

Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017

Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.Основні положення